Organització

Joventut i Vida és una associació no lucrativa i d’iniciativa social que treballa en els camps d’atenció, orientació i ajuda a persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial dedicació a joves i adolescents, i a les seves famílies.  

Entre les seves finalitats es troben:

  • Promoció i desenvolupament social de les poblacions marginals de Tarragona i província, atenent a menors, joves i a les seves famílies.
  • Promoció socioeducativa, personal i laboral de menors i joves en situació d’exclusió social.
  • Intervenció i atenció integral a persones en situació greu de risc social.
  • Prevenció de situacions de risc d’exclusió social, inserció i /o reinserció social de menors.
  • Promoció i /o atenció a les famílies de menors en situació greu de risc social.
  • Formació d’un voluntariat de persones.
  • Realització de programes que donin resposta a totes aquestes finalitats.

 

L’acció social, educadora i formativa es manifesta amb el suport integral a la persona, el treball social i la inserció sociolaboral, col·laborant amb l’Administració i els diferents actors socials (famílies, associacions, entitats …) en l’atenció als sectors socials més necessitats, especialment en els problemes derivats de l’exclusió i marginació social.

L’Associació Joventut i Vida està formada per un grup de persones motivades per un compromís ètic i vocacional d’ajuda als sectors socials amb necessitats especials. Disposa d’un organigrama funcional i un equip de professionals competents i responsables en cadascuna de les activitats per a un funcionament eficaç.

L’equip s’agrupa en tres àrees:

Àrea de Direcció (Junta Directiva)

Àrea de Coordinació (Gerents en cadascuna de les activitats)

Àrea de professionals i voluntaris