L’Associació Joventut i Vida té en marxa un projecte solidari de repartiment d’aliments donats per l’Estat a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) en què els excedents de producció alimentària són adquirits per l’Estat per a la seva posterior distribució a entitats beneficiàries , que al seu torn ho fan arribar directament a les famílies més necessitades. Aquest projecte s’ha vist incrementat en els últims anys en resposta a la situació de greu crisi econòmica que afecta la societat.
En aquest sentit, com a entitat distribuïdora comptem a més amb l’ajuda del Banc d’Aliments de Reus amb el qual Joventut i Vida ha signat un conveni de col·laboració per al repartiment d’aliments a les famílies més necessitades. El magatzem d’aliments i el seu repartiment se situa en la nau de l’Església Bíblica de Tarragona situat a Bonavista a la plaça del mercat, final carrer 20 s / n nau 3 i es realitza setmanalment. Com a part destacada del conveni de col·laboració, el repartiment d’aliments es realitza de forma controlada, amb l’objecte de garantir en la mesura del possible un repartiment equitatiu i just dels aliments donats.


Durant 2014, s’ha repartit aliment a una mitjana de 83 famílies setmanalment. Els aliments són de primera necessitat, com ara arròs blanc, llegums, pasta, formatge, llet, fruita en conserva, potets, llet de continuació etc. experimentant un lleuger augment respecte a l’any anterior en la quantitat de quilograms distribuïts, fent un esforç per mantenir el nombre de bosses repartides i de famílies ateses.
Durant el 2015 s’ha establert un protocol de derivació de famílies amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona

Aquest servei es realitza tots els dimecres en horari de 16:00 a 17:00 hores excepte el mes d’agost que roman tancat per descans del voluntariat.

Per a més informació contactar al correu electrònic: repartimentaliments@joventutivida.org